Zpět na titulní stranu / Back to the front page
Zpět / Back
 portal 
Amstrad
Sinclair

Sharp MZ
 
 where to go
Silicon Graphics:
Jodeman's SGI & Stuff
SGI Indy on the Internet
Indytech

Commodore:
The Secret Weapons of Commodore
C= Homestead
C64 Portal
The Commodore Plus/4 Resource
Plus/4 World
 
Sord:
Sord M5 - The Unforgetable Computer
 
Casio:
Programable Calculators: Casio FX-702P
Silrun Systems


Unofficial CP/M Web Site
CP/M Main Page
 

 old computers

THE computer museum that has it all. The best resource to vintage computers, loads of info, links, etc.


 

 

Vítejte na stránkách mé poměrně čerstvé a tedy dosud skromné sbírky klasických počítačů.
Tyto stránky jsou ve výstavbě a čekají je brzké úpravy – ne všechny použité obrázky jsou původní, ale na tom se pracuje. Také sbírka se postupně rozšiřuje, stránky optimalizují atd. Pokud vás zaujaly, máte připomínky nebo hledáte nový domov pro nepotřebný starý počítač, napište mi na siliconcave@seznam.cz.

Welcome to my quite fresh and hence rather modest collection of classic computers.
This web page is under construction and awaiting imminent modifications – not all the pictures used here are my own, but that's comming. The collection is also gradually growing, pages being optimised etc. If you like the site, have comments or even are looking for a new home for an old, unwanted computer, let me know at siliconcave@seznam.cz.


Silicon Graphics Indy
 
R4000/180 MHz processor
64 MB RAM
17" monitor (original SGI)
Original keyboard, mouse and camera
IRIX 5.2
 
Tenhle malý poklad čeká na finkční SCSI hard disk, chybí mu Floptical (disketová jednotka schopná pracovat s 21 MB disketami, SCSI), bez kterého se ovšem celkem obejde...
 
This little gem still needs a new SCSI hard drive, the slot for Floptical drive (a SCSI floppy drive capable of using 21 MB media) is vacant, but it's not that much use anyway...

Sharp MZ-811
 
Z80A/3,5 MHz processor
64 KB RAM
 
Tenhle počítač jsem vždycky chtěl najít pod stromečkem. V polovině osmdesátých let to byl první osobní počítač, který se objevil v běžném prodeji za běžné koruny. Cena 8000 Kčs ovšem tehdy představovala asi tak čtyři slušné měsíční platy, takže z toho nic nebylo. Disketová jednotka a barevný monitor pak už byly daleko za hranicemi zbožného přání. Takže až teď, a za pár stovek...
 
I have always wanted to find this computer under the Christmas tree. In mid 80s this was the first ever personal computer in regular retail for regular local currency. The price of Kčs 8000 however equalled about 4 decent monthly salaries, which was more than prohibitive. A floppy disk drive and a colour monitor were beyond dreams. Now I finally managed to acquire one and it cost only a few hundred...

Sharp MZ-821
 
Z80A/3,5 MHz processor
64 KB RAM
Built-in tape recorder
 
Čerstvý přírůstek do rodiny. Mezi znalci je podle všeho ceněn více model 811, protože uvnitř ponechává více místa pro rozhraní vlastní výroby, ale pokud máte k dispozici jen kazety (zatím), je to rozhodně pohodlnější varianta.
 
A fresh item. The experts aparently value more the recorderless version since it leaves more room for hacked interface cards. If however tapes are currently your only media, this version is more convenient.

Sharp MZ-1P16 Printer - Plotter
 
Čtyřbarevný perový plotter v externím provedení. Existuje i varianta určená k vestavbě přímo do Sharpa. Další varianty, zřejmě se lišící jen způsobem připojení, existovaly například i pro některé kapesní počítače Sharp. Tiskne na papír v roličce o šíři 115 mm.
Obdobný či stejný perový mechanismus byl použit i v tiskárnách  Commodore (1520 - viz níže) a některých zařízeních Atari a Tandy.
 
A four-colour external plotter. There's also version meant for installing in the very computer's case (right next to the tape recorder). Other versions with perhaps the only difference being the means of connecting were available for instance also for some of the Sharp's pocket computers. Prints on a 115 mm wide roll paper.

Commodore +4
 
7106/1.76 MHz processor
64 KB RAM
ROM-based text editor, spreadsheet, graph generator and a database
External data-set (tape recorder)
 
Poněkud méně obvyklý Commodor, který se výrobci nijak zvlášť nepovedl (aplikace v ROM nestojí za moc, i když nápad to byl dobrý). Má ovšem moc sympatický design - něco z něj jako by vyčuhovalo z Amigy 600.
 
A litlle less common Commodore, which wasn§t one of the manufacturer's great achievments (the apps in ROM are definitely nothing to write home about, although they get points for trying). It's design is however on the cool side (IMHO) and it seems that Amiga 600 bears certain resemblance.

Commodore 64c
 
6502/1 MHz processor
64 KB RAM
External data-set (tape recorder)
 
Klasika. Domácí počítač vyrobený v absolutně největším počtu vůbec. Commodoristická scéna je dosud velmi živá - existuje pro něj a stále je vyvíjena celá řada rozhraní a vylepšení jako IDE řadič, Ethernet, akcelerátor (Super CPU) a dokonce se v současnosti vyrábí základní deska formátu ATX s 21 MHz procesorem a PCI sloty pod názvem Commodore One (C=1). Existují pro něj i operační systémy s grafickým rozhraním a aplikacemi pro Internet.
 
This one's an absolute classic. This computer was manufactured in the highest numbers ever and the scene is still more than alive. Many add-ons are still available and even being developped - those include for instance IDE controllers, Ethernet cartridges, accelerator (Super CPU) and a new, ATX form factor main board just hit the production stage, called Commodore One (C=1). Also a number of operating szstems with graphical user interface are available, some of them even including Internet apps.

Sord M5
 
Z80A/3,5 MHz
32 KB RAM
 
I když se nikdy moc nerozšířil, měl tento počítač ve své době postavení jakési šlechty mezi domácími počítači (obzvlášť těmi s gumovou klávesnicí :). Měl zvláštní čip pro grafiku a pro zvuk a pokud jste odklopili kryt nad klávesnicí, objevil se slot pro moduly (cartridge), kterými jste mohli zásadně vylepšit schopnosti počítače. Tedy - ve skutečnosti jste museli, bez dalších 32 KB RAM a nějakého vylepšeného Basicu s ním až taková zábava nebyla. Mohli jste si ale pořídit adaptér, který umožňoval současné připojení až tří modulů najednou. Pokud jste měli bony, stačilo zaběhnout do Tuzexu...
 
Although never too common, this computer gained at its time a position of nobility among home computers in the good ol' Czechoslovakia (especially those with rubber keyboard). It had dedicated chips for graphics and sound and if you lifted the cover above the keyboard, you found a cartridge slot, which allowed you to considerably expand your machine's capabilities. That is - you really had to, since without extra 32 KB of RAM and a more advanced Basic interpreter the computer wasn't that much fun after all. You could however purchase an adaptor allowing simultaneous use of up to 3 cartridges. All was available in the Tuzex shop - a place where you paid either with foreign currency or special coupons, best obtainable on black market...

Commodore 1520
 
Tiskárna/plotter pro počítače Commodore (musím ještě zjistit, se ketrými modely je kompatibilní, vypadá to na C16/116/+4). Mechanismus je velmi podobný modelu Sharp MZ-1P16, připojuje se ale na sériové rozhraní, má zabudovaný zdroj a používá standardní (!) napájecí kabel. 
 
A printer/plotter for Commodore computers. Gotta find out which models it's compatible with, looks like C16/116/+4). The printing engine seems identical to the Sharp MZ-1P16, connects to a serial port, has built-in power supply and uses a standard power lead (!).

Casio FX-702P
 
Custom VLSI processor
1680 bytes of RAM for Basic programs
 
Vypadá jako kalkulačka, ale je to kapesní počítač... Co že jej na tento status kvalifikuje? Vestavěný Basic a konektor pro připojení interface FA-2, přes který se dal připojit kazeťáček a tiskárnička FP-10.
V dávné minulosti jsem vlastnil Sharp PC-1401 (1,5 KB RAM) a později Sharp PC-1251 (4 KB RAM) s "dokem", který obsahoval malou tepelnou tiskárnu a kazeťáček na mikrokazetky. Casio ovšem mělo proti Sharpu jednu malou výhodu, kterou jsem mu záviděl - text delší než displej přeroloval...
 
Looks like a calculator, but in fact it's a pocket computer... What is it that qualifies it to that status? The built-in Basic and and interface connector allowing it to connect a tape recorder or the FP-10 printer. 
Long time ago I owned a Sharp PC-1401 (1,5 KB of RAM) and later PC-1251 (4 KB of RAM) with a "docking station" equipped with a thermal printer and a micro-casette recorder.  The Casios however had one insignificant advantege over Sharps which I envied them - text that was longer than display scrolled...


Atari 130XE
 
MOS 6502C/1,79 MHz processor
128 KB RAM
Tape recorder with the Turbo accelerator
XF551 floppy disk drive (5,25")
 
Tento následník modelu 800 byl ve své době určitě nejlépe vypadající osmibit – jeho design je skvělý ještě dnes. V osmdesátých letech jej bylo možno zakoupit v Tuzexu, a to včetně disketové jednotky (kazeťáček byl standardní příslušenství), podivné jednojehličkové tiskárny a pár dalších vychytávek. Ve své době pro něj byly výborné hry, ale také spousta užitkového softwaru, jako třeba textový editor Čapek, který měl funkce, o kterých se T602 nemohlo ani zdát... Kazetový magnetofon byl ale zoufale pomalý a nespolehlivý, což ovšem vyřešila úprava Turbo.
 
This successor to the Atari 800 XE was in its time definitely the best looking 8-bit computer – the design is still awesome today. In the 80s it could be purchased in the Czechoslovak Tuzex shops for hard currency, including the floppy disk drive (the tape recorder was included), a weird 1-pin dot matrix printer and a few other accessories. Some of the best games of the time were available for the platform as well as loads of productivity softwarelike the Čapek word processor which sported functions other programes at the time could only dream about... The tape recorder was hopelesly slow and unreliable, which was however fixed by the "Turbo" upgrade.

 

 cool links

Tohle není GOOGLE. Tohle je web site, který vám řekne, jak to doopravdy je...
 

 

aneb šílencovo doupě. Stránky věnované kalbě, hraní na gramce, KDX a hardwaru pro ty, co si to dělají sami. Tedy ten hardware.
  


Amiga.org
The place to go for Amiga related news, discussion forums, links etc.


Haxial KDX


Scifík
Virtuální knižní
sci-fi antikvatiát

 

 

  Copyright Felix © 2003. Last update 07/08/2003